Legal Disclaimer

Disclaimer voor vinoosbyams.com

Vinoos B.V. met KvK nr 73592137, hierna te noemen Vinoos by AMS, verleent u hierbij toegang tot www.vinoosbyams.com enwww.therealwinegum.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Vinoos by AMS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.vinoosbyams.com en www.therealwinegum.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vinoos by AMS.

Beperkte aansprakelijkheid

Vinoos by AMS spant zich in om de inhoud van www.vinoosbyams.com en www.therealwinegum.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.vinoosbyams.com en www.therealwinegum.com aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor de gevolgen van typ- en programmeerfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Onze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vinoos by AMS.

Voor op www.vinoosbyams.com en www.therealwinegum.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vinoos by AMS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Vinoos by AMS respecteert uw privacy. Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Vinoos by AMS zijn aangewezen binnen het kader van de aan hun opgedragen taken. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Vinoos by AMS de gegevens niet aan derde ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijke voorschrift wordt genoodzaakt. Wij garanderen dat de informatie die u verstrekt via onze website uitsluitend wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van Vinoos by AMS en haar producten.

Auteursrechten

De websites www.vinoosbyams.com en www.therealwinegum.com zijn eigendom van Vinoos by AMS. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de websites en de inhoud daarvan behoren toe aan Vinoos by AMS en/of haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vinoos by AMS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Productfotografie: Susanne Reuling Fotografie, www.susannereuling.nl

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.